8 Oct VOLZET - Wandeldag: Doorheen de Oosthoek- en Westhoekduinen naar Bray-Dunes

DEZE WANDELDAG IS VOLZET

  • Afstand :+/- 16 km
  • Begeleiding : Martin Meirlaen
  • Startplaats : Adinkerke (De Panne)
  • Start : 10u15 – einde : 16u45

De Zuiderhuis en Noorderhuis wandeldagen: ideaal als eerste kennismaking met onze (wandel)reizen, om je reisgenoten of reisleider van een vorige reis nog eens terug te zien, om een praatje te slaan met een Zuiderhuis of Noorderhuis medewerker, om je conditie (voor een volgende reis) een beetje aan te scherpen of gewoon om een fijne en actieve dag in de natuur te beleven. Verscheidene keren per jaar organiseren we een wandeldag, telkens op een andere locatie, door een prachtig stukje natuur.

We vertrekken door het natuurreservaat ‘Duinen en Bossen van De Panne’ en trekken vervolgens over de Houtsaeger- en Oosthoekduinen en via het waterwinningsgebied Calmeynbos naar het Westhoekreservaat.

Het Calmeynbos is een 55 ha groot duinbos dat aan het begin van de 20ste eeuw werd aangeplant.

Het Westhoekreservaat is het oudste Vlaams natuurreservaat (opgericht in 1957) en vormt samen met de Franse Dunes du Perroquet, het Calmeynbos en de Oosthoekduinen het grootste aaneengesloten duinengebied van onze kust. Het vormt het meest gaaf gebleven zeeduinlandschap van de Vlaamse kust. We vinden er duinlandschappen met een zeer uiteenlopende ouderdom, vorm en begroeiing terug. Kale duinruggen wisselen af met ondoordringbaar struweel, grasland en bos. Grote delen van het reservaat worden actief beheerd om de meest kwetsbare biotopen, zoals duingraslanden en mosduinen, te vrijwaren.

Bij de Perroquetduinen volgen we de Franse kustlijn tot in Bray-Dunes Plage, waar we de gratis Franse lijnbus naar het station van Adinkerke nemen.

We vragen om op voorhand in te schrijven en 5 euro te storten op rekening van Zuiderhuis (BE19 7310 2889 0312) met jouw naam en de vermelding ‘DE PANNE’. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling. Betaal na inschrijving zo spoedig mogelijk want het aantal plaatsen is beperkt. Ongeveer een week voor de wandeldag ontvang je alle praktische informatie (startuur en -plaats, bereikbaarheid, …).

Het aantal deelnemers per inschrijving is beperkt tot max. 2 personen.
Geen honden toegelaten.
Geen terugbetaling indien je na inschrijving toch niet aanwezig kan zijn.

Wie eventueel wenst te carpoolen naar de startplaats van de wandeling kan bij inschrijving bij ‘opmerkingen’ zijn/haar woonplaats vermelden (stad of gemeente). We zullen dan in de e-mail met de praktische afspraken je e-mailadres en woonplaats vermelden zodat mensen met interesse om samen te rijden met je contact kunnen opnemen.

Copyright foto: glennvanderbeke.com